Breaking News |  รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับทอง        ค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน       อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด       การขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา       ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561       ตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน       กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา       คู่มือสถานศึกษาสีขาว       โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารนักเรียนในโรงเรียน       โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน "เยี่ยมบ้านนักเรียน" ประจำปีกา     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
ภารกิจ
ศูนย์ประสานงานฯ
เขตบริการ ร.ร.
งานระบบดูแลช่วยเหลือ นร.
แบบพิมพ์ต่าง ๆ
ยาเสพติด
ลิงค์การศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
ครูไทย
สสวท.
สถาบันการศึกษา
คุณครูดอทคอม
วิชาการดอทคอม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 13  
เข้าชมเดือนนี้ : 176  
เข้าชมปีนี้ : 1,647  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 16,457  
  การขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  08-06-2561
     วันที่ 8 มิถุนายน 2561  นายภิญโญ  อิ่มอุไร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้มอบนโยบายการป้องกัน              และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับชอบ                        งานด้านยาเสพติด ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยมีผู้บริหารและครูเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว