Breaking News |  การขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา       ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561       ตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน       กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา       คู่มือสถานศึกษาสีขาว       โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารนักเรียนในโรงเรียน       โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน "เยี่ยมบ้านนักเรียน" ประจำปีกา       มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน       การสอบแข่งขันทางวิชาการ       เด็กและเยาวชนดีเด่น ปี 2561     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
ภารกิจ
ศูนย์ประสานงานฯ
เขตบริการ ร.ร.
งานระบบดูแลช่วยเหลือ นร.
แบบพิมพ์ต่าง ๆ
ยาเสพติด
ลิงค์การศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
ครูไทย
สสวท.
สถาบันการศึกษา
คุณครูดอทคอม
วิชาการดอทคอม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 8  
เข้าชมเดือนนี้ : 164  
เข้าชมปีนี้ : 1,409  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 16,219  
  ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  08-06-2561
     เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561                       ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองสลุด อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  โดยมี นายภิญโญ  อิ่มอุไร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธาน มีโรงเรียนร่วมกิจกรรม จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านจันทเขลม, บ้านหนองสลุด, บ้านมะขาม                   ผลการประกวด
     ประเภทลูกเสือสามัญ
        เหรียญทองอันดับ 1  กองลูกเสือโรงเรียนบ้านจันทเขลม
        เหรียญทองอันดับ 2  กองลูกเสือโรงเรียนบ้านมะขาม
     ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
       เหรียญทองอันดับ 1  กองลูกเสือโรงเรียนบ้านหนองสลุด

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว