Breaking News |  การมอบทุนการศึกษา       การประชุมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาระบบงานทะเบียนการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบการศึก       จัดประกวดผลงานทางวิชาการ       เยี่ยมบ้านนักเรียน       มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน       รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับทอง        ค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน       อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด       การขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา       ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
บุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม
คู่มือกลุ่มส่งเสริมฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิงค์การศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
ครูไทย
สสวท.
สถาบันการศึกษา
คุณครูดอทคอม
วิชาการดอทคอม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 3  
เข้าชมเดือนนี้ : 182  
เข้าชมปีนี้ : 2,568  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 17,378  
  ตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  07-06-2561
     เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 นำโดย นางสาวดรุณี วัฒฐานะ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ออกตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองสลุด 

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว