Breaking News |  การขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา       ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561       ตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน       กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา       คู่มือสถานศึกษาสีขาว       โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารนักเรียนในโรงเรียน       โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน "เยี่ยมบ้านนักเรียน" ประจำปีกา       มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน       การสอบแข่งขันทางวิชาการ       เด็กและเยาวชนดีเด่น ปี 2561     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
ภารกิจ
ศูนย์ประสานงานฯ
เขตบริการ ร.ร.
งานระบบดูแลช่วยเหลือ นร.
แบบพิมพ์ต่าง ๆ
ยาเสพติด
ลิงค์การศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
ครูไทย
สสวท.
สถาบันการศึกษา
คุณครูดอทคอม
วิชาการดอทคอม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 2  
เข้าชมเดือนนี้ : 140  
เข้าชมปีนี้ : 1,611  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 16,421  
  การสอบแข่งขันทางวิชาการ
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  11-01-2561
     เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จัดสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับนานาชาติ  ปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนเข้าสอบแข่งขัน ประกอบด้วย วิชาคณิตศาสตร์  ระดับประถมศึกษา                  จำนวน 220 คน   ระดับมัธยมศึกษา  จำนวน  23  คน  วิชาวิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา  จำนวน 199 คน ณ  โรงเรียนบ้านมะขาม อำเภอมะขาม                  จังหวัดจันทบุรี

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว