Breaking News |  จัดประกวดผลงานทางวิชาการ       เยี่ยมบ้านนักเรียน       มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน       รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับทอง        ค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน       อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด       การขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา       ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561       ตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน       กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
บุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม
คู่มือกลุ่มส่งเสริมฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิงค์การศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
ครูไทย
สสวท.
สถาบันการศึกษา
คุณครูดอทคอม
วิชาการดอทคอม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 6  
เข้าชมเดือนนี้ : 183  
เข้าชมปีนี้ : 2,308  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 17,118  
  กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี 2560
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  30-08-2560
     เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการสร้างความเข้มแข็ง        การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กานต์เปรมปรีต์  ชิตานนท์ รองผู้้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ผู้แทนจากส่วนราชการ                 และภาคเอกชน ข้าราชการในสังกัด สพป.จันทบุรี  ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในอำเภอแหลมสิงห์ จำนวน 4 คน ได้แก่
     1. ด.ช.ปิยวัฒน์  ใจสุทธิ       โรงเรียนบ้านอีมุย
     2. ด.ญ.ทิพย์สิรีย์  ลึกวิลัย     โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย
     3. ด.ช.ทักษิณ  ประทุมวาล   โรงเรียนวัดปากน้ำ
     4. ด.ญ.นิริศรา  วรรณประทุม  โรงเรียนวัดบางกะไชย
    โดยมีการมอบทุนการศึกษา เครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับนักเรียนทั้ง 4 ครอบครัว

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว