Breaking News |  ประชุมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้       กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี 2560       สพฐ.ประเมินต้นแบบอาหารกลางวันโรงเรียน       การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาแผนที่ - เข็มทิศ ภาคกลาง       วันสถาปนาลูกเสือคณะลูกเสือแห่งชาติ       โครงการอบรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบด้าน       การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด       มหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560       วันต่อต้านยาเสพติด        การคัดกรองนักเรียนยากจน     
เมนูหลัก
ผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน้าหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
ภารกิจ
ศูนย์ประสานงานฯ
เขตบริการ ร.ร.
งานระบบดูแลช่วยเหลือ นร.
แบบพิมพ์ต่าง ๆ
ยาเสพติด
โครงการปี 2558
โครงการห้องเรียนสีขาว
โครงการสถานศึกษาสีขาว
โครงการหนึ่งอิ่ม หลายกำลังใจ
ลิงค์การศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
ครูไทย
สสวท.
สถาบันการศึกษา
คุณครูดอทคอม
วิชาการดอทคอม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 13  
เข้าชมเดือนนี้ : 448  
เข้าชมปีนี้ : 2,683  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 13,380  
  กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี 2560
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  30-08-2560
     เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการสร้างความเข้มแข็ง        การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กานต์เปรมปรีต์  ชิตานนท์ รองผู้้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ผู้แทนจากส่วนราชการ                 และภาคเอกชน ข้าราชการในสังกัด สพป.จันทบุรี  ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในอำเภอแหลมสิงห์ จำนวน 4 คน ได้แก่
     1. ด.ช.ปิยวัฒน์  ใจสุทธิ       โรงเรียนบ้านอีมุย
     2. ด.ญ.ทิพย์สิรีย์  ลึกวิลัย     โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย
     3. ด.ช.ทักษิณ  ประทุมวาล   โรงเรียนวัดปากน้ำ
     4. ด.ญ.นิริศรา  วรรณประทุม  โรงเรียนวัดบางกะไชย
    โดยมีการมอบทุนการศึกษา เครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับนักเรียนทั้ง 4 ครอบครัว

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว