Breaking News |  รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับทอง        ค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน       อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด       การขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา       ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561       ตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน       กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา       คู่มือสถานศึกษาสีขาว       โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารนักเรียนในโรงเรียน       โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน "เยี่ยมบ้านนักเรียน" ประจำปีกา     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
ภารกิจ
ศูนย์ประสานงานฯ
เขตบริการ ร.ร.
งานระบบดูแลช่วยเหลือ นร.
แบบพิมพ์ต่าง ๆ
ยาเสพติด
ลิงค์การศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
ครูไทย
สสวท.
สถาบันการศึกษา
คุณครูดอทคอม
วิชาการดอทคอม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 11  
เข้าชมเดือนนี้ : 174  
เข้าชมปีนี้ : 1,645  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 16,455  
  สพฐ.ประเมินต้นแบบอาหารกลางวันโรงเรียน
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  11-08-2560
   คณะกรรมการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน นำโดย นายสมยศ ศิริบรรณ พร้อมคณะ ได้มาประเมินเชิงประจักษ์  การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 และโรงเรียนบ้านทับสงฆ์ เพื่อหาต้นแบบโรงเรียนที่จัดกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันดีเด่น
เมื่อวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 โดยมีนายภิญโญ  อิ่มอุไร และข้าราชการ สพป.จันทบุรี เขต 2 ให้การต้อนรับ

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว