Breaking News |  กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี 2560       สพฐ.ประเมินต้นแบบอาหารกลางวันโรงเรียน       การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาแผนที่ - เข็มทิศ ภาคกลาง       วันสถาปนาลูกเสือคณะลูกเสือแห่งชาติ       โครงการอบรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบด้าน       การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด       มหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560       วันต่อต้านยาเสพติด        การคัดกรองนักเรียนยากจน       ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสรรและการดำเนินงาน กยศ. ปี 2560     
เมนูหลัก
ผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน้าหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
ภารกิจ
ศูนย์ประสานงานฯ
เขตบริการ ร.ร.
งานระบบดูแลช่วยเหลือ นร.
แบบพิมพ์ต่าง ๆ
ยาเสพติด
โครงการปี 2558
โครงการห้องเรียนสีขาว
โครงการสถานศึกษาสีขาว
โครงการหนึ่งอิ่ม หลายกำลังใจ
ลิงค์การศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
ครูไทย
สสวท.
สถาบันการศึกษา
คุณครูดอทคอม
วิชาการดอทคอม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 17  
เข้าชมเดือนนี้ : 249  
เข้าชมปีนี้ : 2,100  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 12,797  
  การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  15-07-2560
     สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ให้กับลูกเสือ เนตรนารี ในโรงเรียนขยายโอกาสฯ
จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 อำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอสอยดาว จำนวน 10 โรงเรียน  จัดอบรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านตามูล
 รุ่นที่ 2 อำเภอขลุง แหลมสิงห์ มะขาม เขาคิชฌกูฎ จำนวน 15 โรงเรียน ณ ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ระหว่างวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2560

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว