กำหนดวันสอบ
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 412 ครั้ง
 ประกาศ : 29 กันยายน 2556 11:24:24       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด : ทางโรงเรียนกำหนดวันสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556
ในวันที่ 1 – 3  ตุลาคม  2556ทางโรงเรียนกำหนดวันสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556
ในวันที่ 1 – 3  ตุลาคม  2556