Breaking News |  แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เกาะ และหมู่เกาะ       ประโยชน์ของผักและผลไม้       คอลัมน์: เขียนจริงๆ...ให้อ่านเล่นๆ: มาตรฐานการศึกษาไทย       ผลสำรวจเผยครูผู้ชำนาญการใช้เทคโนโลยี กำลังปฏิวัติการเรียนการสอนทั่วเอเชีย       การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557       กำหนดวันสอบ       ข่าวบุคลากรย้าย       ประกวดคัดลายมือ       ข่าวกีฬา     
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลอาคารเรียน
ข้อมูลอาคารเรียน
โครงสร้างหลักสูตร
ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลบุคลากร
งบประมาณ
ข้อมูลอาคารเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลด้านการบริหาร
ข้อมูลทั่วไป
บริหารทั่วไป
ข้อมูลวิชาการ
แผนภูมิการบริหารงาน
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหลักสูตร
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลหลักสูตร
หน้าหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
สื่อการสอน
youtube
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 2  
เข้าชมเดือนนี้ : 19  
เข้าชมปีนี้ : 190  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 3,873  
  ประวัติโรงเรียน
ประวัติโดยย่อ
                    โรงเรียนบ้านอีมุย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ก่อสร้างขึ้นเมื่อวันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๔๙๔  ตั้งอยู่บ้านเลขที่  ๒๘  หมู่ที่  ๘  ตำบลหนองชิ่ม  อำเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี  ด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านอีมุย  ที่เห็นความสำคัญของการศึกษา  ต้องการให้บุตรหลาน มีความรู้ความสามารถ  อ่านหนังสือออก  เขียนหนังสือได้  จึงร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น  โดยมีนายทวี  วงษ์ปรีชา  เป็นครูใหญ่  นายซอง  ผดุงสัตย์  เป็นผู้ใหญ่บ้าน  นายไว  นาน่องโกรน  เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  เป็นผู้นำชักชวนให้ราษฎรช่วยกันสละทรัพย์  ตามกำลังศรัทธา  สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นหนึ่งหลัง  เปิดทำการสอนชั้นประถมปีที่ ๑-๔  เปิดสอนครั้งแรกได้ ๒ ชั้น คือชั้นประถมปีที่ ๑-๒ ส่วนประถมปีที่ ๓-๔ ไปเรียนที่โรงเรียนวัดเขาน่องโกรน
          ปัจจุบัน  มีอาคารเรียน  ๓  หลัง   แบบ ป. ๑  ข   จำนวน  ๔  ห้องเรียน  ๑  หลัง   แบบ  สปช. ๑๐๓ /๒๖  จำนวน   ๓  ห้องเรียน  ๑  หลัง และแบบ  สปช. ๑๐๒ /๒๖ จำนวน   ๔  ห้องเรียน   ๑   หลัง อาคารอเนกประสงค์ แบบสามัญ  ๓๑๒   จำนวน   ๑  หลัง  ห้องสมุด ขนาด ๑๒ x๘  เมตร จำนวน ๑ หลัง  บ้านพักครู  แบบกรมสามัญ    ๒   หลัง   ส้วม  แบบ สปช ๖๐๔/๔๕  จำนวน  ๔   ที่นั่ง   ๑   หลัง   ส้วม ( แบบสร้างเอง ) จำนวน ๓  ที่นั่ง  ๑  ห้องน้ำ   ๑   หลัง   ถังน้ำ แบบกรมอนามัย   ๑   ที่    สนามฟุตบอล   สนามกีฬาต้านยาเสพติด  และสนามเด็กเล่น         
          มีนายสุรพล  พุทธจันทร์  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน   ตั้งแต่วันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๔๙  รวมเวลา  ๖  ปี