Breaking News |  แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เกาะ และหมู่เกาะ       ประโยชน์ของผักและผลไม้       คอลัมน์: เขียนจริงๆ...ให้อ่านเล่นๆ: มาตรฐานการศึกษาไทย       ผลสำรวจเผยครูผู้ชำนาญการใช้เทคโนโลยี กำลังปฏิวัติการเรียนการสอนทั่วเอเชีย       การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557       กำหนดวันสอบ       ข่าวบุคลากรย้าย       ประกวดคัดลายมือ       ข่าวกีฬา     
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลอาคารเรียน
ข้อมูลอาคารเรียน
โครงสร้างหลักสูตร
ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลบุคลากร
งบประมาณ
ข้อมูลอาคารเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลด้านการบริหาร
ข้อมูลทั่วไป
บริหารทั่วไป
ข้อมูลวิชาการ
แผนภูมิการบริหารงาน
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหลักสูตร
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลหลักสูตร
หน้าหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
สื่อการสอน
youtube
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 2  
เข้าชมเดือนนี้ : 60  
เข้าชมปีนี้ : 828  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 3,567  

   ข่าวการศึกษา

   ข่าวการศึกษา
คอลัมน์: เขียนจริงๆ...ให้อ่านเล่นๆ: มาตรฐานการศึกษาไทย [อ่าน : 144 ครั้ง] ผลสำรวจเผยครูผู้ชำนาญการใช้เทคโนโลยี กำลังปฏิวัติการเรียนการสอนทั่วเอเชีย [อ่าน : 129 ครั้ง]
การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [อ่าน : 172 ครั้ง]

   ข่าวทั่วไป
ประโยชน์ของผักและผลไม้ [อ่าน : 370 ครั้ง] ข่าวบุคลากรย้าย [อ่าน : 136 ครั้ง]

   ข่าวมหกรรมวิชาการ
ประกวดคัดลายมือ [อ่าน : 140 ครั้ง] ข่าวกีฬา [อ่าน : 122 ครั้ง]

   ข่าวประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เกาะ และหมู่เกาะ [อ่าน : 986 ครั้ง] กำหนดวันสอบ [อ่าน : 359 ครั้ง]
  ภาพกิจกรรมโรงเรียน
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เกาะ และหมู่เกาะ
กำหนดวันสอบ
ดูรายการทั้งหมด