Breaking News |  ข่าวการศึกษาจากครูบ้านนอก       วันเด็กแห่งชาติ       การจัดการปีใหม่ของโรงเรียน       หนังสือราชการจาก สพฐ       ข่าวจากสพป.จบ.2       ข่าวการศึกษาจากครูไทย     
ข้อมูลโรงเรียน
หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
คำขวัญโรงเรียน
วิสัยทัศน์/ปรัชญา
พันธกิจ/เป้าหมาย
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
จำนวนนักเรียน
แผนผังอาคารเรียน
แผนที่โรงเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลบุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากรโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
อื่นๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโชคดี 2
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 3  
เข้าชมเดือนนี้ : 38  
เข้าชมปีนี้ : 339  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 4,766  
  บุคลากรโรงเรียน

รายชื่อคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนบ้านโชคดี

 


นายชูวงษ์ ไทยประยูร
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน / ครู คศ.2

 


นางลัดดา ธรรมคงทอง
ครู คศ.2

 


นายสรชัย ศรีมงคล
ครู คศ.2

 


นางจงจิต สงวนสิน
ครู คศ.1

 


นายศราวุธ ทองอากาศ
ครู คศ.1

 


นางสาวโศภิษฐ์ ผดุงโภค
ครู คศ.1

 


นางสาวจิระนาถ วีระนันทสิทธิ์
พนักงานราชการ