Breaking News |  ข่าวการศึกษาจากครูบ้านนอก       วันเด็กแห่งชาติ       การจัดการปีใหม่ของโรงเรียน       หนังสือราชการจาก สพฐ       ข่าวจากสพป.จบ.2       ข่าวการศึกษาจากครูไทย     
ข้อมูลโรงเรียน
หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
คำขวัญโรงเรียน
วิสัยทัศน์/ปรัชญา
พันธกิจ/เป้าหมาย
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
จำนวนนักเรียน
แผนผังอาคารเรียน
แผนที่โรงเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลบุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากรโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
อื่นๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโชคดี 2
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 2  
เข้าชมเดือนนี้ : 37  
เข้าชมปีนี้ : 338  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 4,765  
  วิสัยทัศน์/ปรัชญาวิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านโชคดี
   โรงเรียนบ้านโชคดี  มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน  เป็นคนดี  มีคุณธรรม


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ปรัชญาโรงเรียนบ้านโชคดี
สุโข  ปญฺญสฺส  อุจฺยโย
การสร้างสมความดี  นำสุขมาให้