Breaking News |  ข่าวการศึกษาจากครูบ้านนอก       วันเด็กแห่งชาติ       การจัดการปีใหม่ของโรงเรียน       หนังสือราชการจาก สพฐ       ข่าวจากสพป.จบ.2       ข่าวการศึกษาจากครูไทย     
ข้อมูลโรงเรียน
หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
คำขวัญโรงเรียน
วิสัยทัศน์/ปรัชญา
พันธกิจ/เป้าหมาย
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
จำนวนนักเรียน
แผนผังอาคารเรียน
แผนที่โรงเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลบุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากรโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
อื่นๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโชคดี 2
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 4  
เข้าชมเดือนนี้ : 45  
เข้าชมปีนี้ : 485  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 4,912  
  วันเด็กแห่งชาติ
  หมวด  ข่าวจากโรงเรียน   วันที่  26-01-2557
งานวันเด็กแห่งชาติ

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว