ประเภท : ข่าวกิจกรรม   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ถวายอาลัย และประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
  ปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559 
  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้่งที่ 2/2559 
  โครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนัก 
  สพฐ.จันทบุรี ร่วมใจ RUN and BIKE เฉลิมพระเกียรติ 
  ขอความอนุเคราะห์กล้าไม้มัลเบอรี่ 
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
  กาญจบุรี เขต 3 ศึกษาดูงาน  
  ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/58 
มีข้อมูลทั้งหมด  23  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/3

1 2 3