ขอความอนุเคราะห์กล้าไม้มัลเบอรี่
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม    อ่าน : 400 ครั้ง
 ประกาศ : 23 กันยายน 2558 15:25:38       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด : วันที่ 23 กันยายน 2558 สพป.จันทบุรี เขต 2 ไปรับกล้าไม้มัลเบอรี่ (หม่อน) จำนวน 100 ต้น จากศูนย์ศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ต.รำพัน จ.จันทบุรี เพื่อดำเนินการตามแนวทาง "การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง" ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และกิจกรรมนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อปลูกในเนื้อที่สวนผลไม้พื้นเมือง ด้านหลักสำนักงานฯ