สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
  ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์/งาน/โครงการ/กิจกรรม   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ประกาศ กสจ.เรื่องรายชื่อข้าราชการครูที่มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพิมพ์ดีด 
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 
  สพป.จันทบุรี เขต 2 ประกาศผลการสอบตำแหน่งธุรการโรงเรียน 
  สพป.จันทบุรี เขต 2 ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาพื้นที่ิพิเศษ 
  สพป.จันทบุรี เขต 2 ประกาศการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาพื้นที่พิเศษ ครั้งที่ 1/2559 
  สพป.จันทบุรี เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบธุรการโรงเรียน 
  สพป.จันทบุรี เขต 2 แจ้งประกาศคัดเลือกผอ.รร.พื้นที่พิเศษ 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ 
  ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะดนตรีพี่สู่น้อง ครั้งที่ 1 
มีข้อมูลทั้งหมด  91  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    7/10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10