สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
  ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์/งาน/โครงการ/กิจกรรม   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 
  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน 
  แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
  แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศรับสมัครฯ ครูผู้สอน 
  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 
  ประชาสัมพันธ์การคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
  ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีฯ นักวิชาการเงินฯ 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ 
มีข้อมูลทั้งหมด  92  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    4/10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10