สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
  ประเภท : ข่าวแจ้งสถานศึกษา   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  สพป.จบ.2 จัดการเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ 
  สพป.จบ.2 ร่วมวางพวงมาลาวันกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
  สพป.จันทบุรี เขต ๒ จัดอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
  สพป.จบ.2 ร่วมวางพานพุ่มงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
  รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
  สพป.จบ.2 ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร  
  นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.จบ.2 นำคณะข้าราชการ ร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคล 12สิงหามหาราชินี 
  ผอ.สพป.จบ.2 เป็นประธานเปิดป้ายโรงเรียนพลิ้ว 
  สพป.ลพบุรี เขต 1 ศึกษาดูงาน ณ สพป.จันทบุรี เขต 2 
  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดจันทบุรี 
มีข้อมูลทั้งหมด  72  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    7/8

1 2 3 4 5 6 7 8