สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
  ประเภท : ข่าวแจ้งสถานศึกษา   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  รร.ยังไม่ยืนยัน EMIS!!! 
  แจ้งโอนเงินค่าจ้าง 
  สพป.จันทบุรี เขต 2 ประกาศสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
  ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 เยี่ยมสนามแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. 
  ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน 
  คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านจันทเขลม เข้ารับโอวาทจาก ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 
  สพป.จันทบุรี เขต 2 จัดประชุมการจัดทำแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง CSA 
  สพป.จบ.2จัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
  สพป.จันทบุรี เขต 2 จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติราชการอย่างใสสะอาด 
  สพป.จันทบุรี เขต 2 จัดค่ายพัฒนาการเรียนรู้ประชาคมอาเช๊ยน 
มีข้อมูลทั้งหมด  72  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/8

1 2 3 4 5 6 7 8