สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในอำเภอโป่งน้ำร้อน
 ประเภท : มาตรการป้องกันการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน    อ่าน : 246 ครั้ง
 ประกาศ : 18 กรกฏาคม 2561 17:15:06       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด :
 

    วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 น.ส.รัตนา อยู่สวัสดิ์  ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ออกเยี่ยมโรงเรียน
บ้านทุ่งกร่าง และโรงเรียนบ้านดงจิก อำเภอโป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี นักเรียนดูสดใส มีความสุข
คุณครูจัดบรรยากาศ 
การเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม และตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน
การจัดอาหารกลางวันถูกสุขลักษณะ 
สะอาด น่ารับประทาน คุณภาพและปริมาณเหมาะสมกับนักเรียน
และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

โรงเรียนบ้านทุ่งกร่างโรงเรียนบ้านดงจิก