สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
 สพป.จันทบุรี เขต2 แจ้งซักซ้อมมาตรการป้องกันการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 ประเภท : มาตรการป้องกันการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน    อ่าน : 54 ครั้ง
 ประกาศ : 26 มิถุนายน 2561 11:08:18       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด :

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  แจ้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ให้กับสถานศึกษาในสังกัด ได้รับทราบ
และดำเนินการตามมาตรการฯ

  1.  หนังสือแจ้ง   
         
                            2. มาตรการป้องกันการดำเนินงานโครงการ   

                            3. แบบรายงาน   
 
                            4. Thai School Lunch