สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเขาแก้ว
 ประเภท : มาตรการป้องกันการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน    อ่าน : 147 ครั้ง
 ประกาศ : 26 มิถุนายน 2561 10:45:52       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด :
        วันที่ 18 มิถุนายน 2561 น.ส.รัตนา อยู่สวัสดิ์  ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ออกเยี่ยมโรงเรียนบ้านเขาแก้ว อำเภอสอยดาว จ.จันทบุรี นักเรียนดูสดใส มีความสุข คุณครูจัดบรรยากาศ 
การเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม และตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน การจัดอาหารกลางวันถูกสุขลักษณะ สะอาด
น่ารับประทาน คุณภาพและปริมาณเหมาะสมกับนักเรียน และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร