สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
 ่สพป.จันท์2 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
 ประเภท : จันท์2 ประกาศเจตจำนงสุจริต    อ่าน : 223 ครั้ง
 ประกาศ : 06 พฤศจิกายน 2560 11:19:23       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต 2
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ITA ประจำปี 2561
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  
ประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส 
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่