สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
 ่สพป.จันท์2 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
 ประเภท : จันท์ 2 ประกาศเจตจำนงสุจริต ปี 2561    อ่าน : 500 ครั้ง
 ประกาศ : 22 มิถุนายน 2561 11:02:54       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด :
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต 2
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ITA ประจำปี 2561
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่