สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
 สพฐ.เสริมสร้างสังคม ไม่ทนต่อการทุจริต
 ประเภท : สพฐ.เสริมสร้างสังคม    อ่าน : 725 ครั้ง
 ประกาศ : 14 กุมภาพันธ์ 2560 14:02:13       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด :

                                                                     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แจ้งส่ง  
  
                                                          

                                                  ประกาศ สพฐ. เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน