สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน จัดนำเสนอมินิโครงงาน คณิตศาสตร์
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์/งาน/โครงการ/กิจกรรม    อ่าน : 69 ครั้ง
 ประกาศ : 22 สิงหาคม 2561 16:25:56       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด :
22ส.ค.61  น.ส.รัตนา  อยู่สวัสดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม  การนำเสนอมินิโครงงาน คณิตศาสตร์ 
ตามโครงการพัฒนาความสามารถในการทำมินิโครงงานคณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้สื่อประสม  ณ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน  อ.แหลมสิงห์  จ.จันทบุรี    


 
ภาพ / ข่าว ศัณศณี  ประดิษฐศิลป์   ปชส.สพป.จันทบุรี เขต 2