สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
 สพป.จันทบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา "ครอบครัวจันท์ 2 ร่วมทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์/งาน/โครงการ/กิจกรรม    อ่าน : 232 ครั้ง
 ประกาศ : 05 กรกฏาคม 2561 14:33:59       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด :             3 ก.ค.61  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้จัดกิจกรรม
จิตอาสา เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  
เนื่องในวโรกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา  66  พรรษา   28 กรกฎาคม 2561 ด้วยโครงการ
“ครอบครัวจันท์ 2  ร่วมทำความ  ดี  ด้วยหัวใจ”  โดย  น.ส.รัตนา  อยู่สวัสดิ์  ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2  
นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างในสังกัด  ร่วมแรง  ร่วมใจ กันทำกิจกรรมจิตอาสา  
ทำความสะอาด เก็บขยะ  ตัดแต่งกิ่งไม้  และปรับปรุงภูมิทัศน์  บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
 

 
ภาพ /ข่าว :  สุภาพร  ทองแก้ว และ ศัณศณี ประดิษฐศิลป์  ปชส.สพป.จันทบุรี เขต 2