สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
 อ.ก.ต.ป.น. (อ.ขลุง) ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเกาะจิก
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์/งาน/โครงการ/กิจกรรม    อ่าน : 80 ครั้ง
 ประกาศ : 04 กรกฏาคม 2561 15:39:49       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด : เมื่อวันที่ 2  กรกฎาคม  2561  นางสาวรัตนา  อยู่สวัสดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  ได้ร่วมกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.)ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเกาะจิก
โดยพบว่า  ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู  ได้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
ภูมิทัศน์โดยรอบสะอาด  ร่มรื่น   เด็ก ๆ นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันครบ 5 หมู่
 
ภาพ /ข่าว :  สุภาพร  ทองแก้ว และ ศัณศณี ประดิษฐศิลป์  ปชส.สพป.จันทบุรี เขต 2