สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
 ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 256
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์/งาน/โครงการ/กิจกรรม    อ่าน : 146 ครั้ง
 ประกาศ : 26 มิถุนายน 2561 13:57:19       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด :

 
       วันที่ 18 มิถุนายน 2561 นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีเปิดอบรมโครงการ "ค่ายเยาวชน...รักพงษ์ไพร" เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยจัด
อบรมรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 และรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2561
ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาสอยดาว  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยมีนักเรียน
ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาและครูแกนนำ จากอำเภอมะขามและสอยดาว จำนวน 100 คน
เข้าร่วมโครงการฯโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ ความเข้าใจ
ด้านการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นผ่านกลไกสำคัญคือการเรียนรู้
แบบ Active Learning และเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โดยตรงจากแหล่งศึกษาธรรมชาติ พืชพรรณ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของป่า