สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
 สพป.จันทบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2561 อ.เขาคิชฌกูฏ
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์/งาน/โครงการ/กิจกรรม    อ่าน : 146 ครั้ง
 ประกาศ : 18 พฤษภาคม 2561 17:30:41       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด : 19 พ.ค.61***น.ส.รัตนา  อยู่สวัสดิ์  ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2  ได้ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิด
ภาคเรียนที่ 1/2561  ของโรงเรียนในอำเภอเขาคิชฌกูฏได้แก่  โรงเรียนวัดตะเคียนทอง ,โรงเรียน
คลองตะเคียน , โรงเรียนวัดพลวง  ทุกโรงมีความพร้อมในการเปิดภาคเรียน  สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์
ในโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น  บรรยากาศในห้องเรียน คุณครูพร้อมสอน นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้

ทั้งนี้ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2  ได้เน้นย้ำในการ 3 ทักษะให้เกิดกับเด็กทั้งด้านทักษะวิชาการ เน้น
”การปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้”  ทักษะวิชาชีพ  เน้นการรักในอาชีพ  และทักษะชีวิต
“สามารถดำรงชีวิตในสังกัดได้อย่างมีความสุข”


( ภาพ : สุภาพร  ทองแก้ว  ***ข่าว : ศัณศณี ประดิษฐศิลป์)