สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
 สพป.จันทบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2561
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์/งาน/โครงการ/กิจกรรม    อ่าน : 242 ครั้ง
 ประกาศ : 15 พฤษภาคม 2561 16:07:26       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด : 15 พ.ค.2561***น.ส.รัตนา  อยู่สวัสดิ์  ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2  ได้ออกเตรียมเยี่ยมโรงเรียนใน
อำเภอมะขาม ได้แก่  โรงเรียนวัดบ้านอ่าง  โรงเรียนบ้านมะขาม  และโรงเรียนวัดน้ำรัก  เพื่อตรวจดู
ความพร้อมในด้านอาคารสถานที่  ด้านบุคลากร (ครู)   ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2561  ในวันที่
16 พฤษภาคม 2561 นี้    ทั้งนี้  ได้เน้นย้ำในเรื่องการพัฒนาคุณภาพ  “การปลอดนักเรียน
อ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้”  การพัฒนาตนเองของครูเพื่อความก้าวหน้า  ตลอดจนการพัฒนาทักษะ
3 ทักษะที่จะต้องมีในตัวนักเรียน  ทั้งด้านทักษะวิชาการ  ด้านทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต