สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
 สพป.จันท์2 แจ้งตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์/งาน/โครงการ/กิจกรรม    อ่าน : 163 ครั้ง
 ประกาศ : 29 มีนาคม 2561 11:14:36       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  ประกาศการจัดจ้างพิมพ์ข้อสอบและกระดาษคำตอบ
โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2560

  ที่นี่