สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
 สพป.จันทบุรี เขต 2 แจ้งเรื่องการย้ายข้าราชการครู ปี 2561
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์/งาน/โครงการ/กิจกรรม    อ่าน : 1,007 ครั้ง
 ประกาศ : 11 มกราคม 2561 11:06:30       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  แจ้งเรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง ครู  สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561  พร้อมด้วยปฏิทินการดำเนินงาน  รายละเอียดอัตรากำลัง และความต้องการ
สาขาวิชาเอก   โดยผู้สนใจสามารถ     รายละเอียดได้ที่นี่

1.  หนังสือนำส่งเรื่องย้ายข้าราชการครู ปี 2561

2.  รายละเอียดอัตรากำลังข้าราชการครู/ปริมาณนักเรียนตามเกณฑ์  

3.  รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้าย  

4.  รา่ยละเอียดตำแหน่งว่าง  

5.  ปฏิทินการดำเนินงาน