สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
 สพป.จันทบุรี เขต 2 ร่วมประชุม อกศจ. ครั้งที่ 3/60
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์/งาน/โครงการ/กิจกรรม    อ่าน : 1,369 ครั้ง
 ประกาศ : 24 กุมภาพันธ์ 2560 15:33:40       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด : 23 ก.พ.60/13.30 น./ น.ส.รัตนา  อยู่สวัสดิ์  รก.ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2    เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี เพื่อพิจารณางานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ,เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17   โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นประธาน
ในการประชุม  ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1