สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
 รร.ยังไม่ยืนยัน EMIS!!!
 ประเภท :     อ่าน : 636 ครั้ง
 ประกาศ : 13 กรกฏาคม 2560 17:27:17       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด :

รร.ยังไม่ยืนยัน EMIS!!! กรุณาดำเนินการที่เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=2202

บ้านหนองเสม็ด
วัดมาบไผ่
ราษฎร์พัฒนาสามัคคี
บ้านจางวาง
วัดน้ำรัก
วัดขนุน
วัดบางกะไชย
บ้านคลองกลอย
พลิ้ว
บ้านโป่งเจริญชัย
บ้านซับตารี
บ้านจันทเขลม
บ้านชากไทย