สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
  Breaking News |  กิจกรรมหมอชวนวิ่ง       ฉบับแก้ไข !! รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว       โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน จัดนำเสนอมินิโครงงาน คณิตศาสตร์       สพป.จันทบุรี เขต 2 จัดอบรมลูกเสื่อต้านภัยยาเสพติด และค่ายทักษะชีวิต       สพป.จันทบุรี เขต 2 จัดโครงการส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน       ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในอำเภอโป่งน้ำร้อน       สพป.จันทบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา "ครอบครัวจันท์ 2 ร่วมทำความ ดี ด้วยหัวใจ"       อ.ก.ต.ป.น. (อ.ขลุง) ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเกาะจิก       ลูกเสืออำเภอขลุง ร่วมกิจกรรมส่งกำลังใจส่งทีมหมูป่ากลับบ้าน       ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ อ.ขลุง     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์,พันธกิจ,เป้าประสงค์
ผู้บริหารเขตพื้นที่
ผอ.กลุ่ม - หน่วยฯ
มาตรการ กลไก แนวทางเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่ฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
หน่วยงานภายใน สพป.
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มนโยบายและแผน
หน่วยตรวจสอบภายใน
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทรติดต่อโรงเรียนในสังกัด
เบอร์โทรติดต่อกลุ่ม/หน่วย
ITA จันท์2
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
เว็บไซต์โรงเรียน
อำเภอขลุง
อำเภอมะขาม
อำเภอแหลมสิงห์
อำเภอสอยดาว
อำเภอโป่งน้ำร้อน
อำเภอเขาคิชฌกูฏ
หน่วยงานอื่น
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง สพป.จบ.2
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่ข้อมูลงบเดือน
งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2561
งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2560
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯพ.ศ.2558
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฏีกา
กฎกระทรวง
ประกาศ
กฎ
ระเบียบ
เว็บไซด์น่าสนใจ
จังหวัดจันทบุรี
มูลนิธิไกลกังกล
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 4  
เข้าชมวันนี้ : 21  
เข้าชมเดือนนี้ : 785  
เข้าชมปีนี้ : 12,612  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 66,504  
  สพป.จันทบุรี เขต 2 จัดโครงการส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์/งาน/โครงการ/กิจกรรม   วันที่  19-07-2561
เมื่อวันที่ 17กรกฎาคม 2561  นายภิญโญ  อิ่มอุไร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสภานักเรียนและ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน   โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม     คือนักเรียนที่เป็นตัวแทน
สภานักเรียน  ครูที่รับผิดชอบงานสภานักเรียน จาก  15   ศูนย์ประสานงาน   จำนวน   122   คน  
จุดมุ่งหมายเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องกระบวนการประชาธิปไตย  วิถีประชาธิปไตย
การเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม  และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ซืมซับ
และคุ้นเคยกับความเป็นประชาธิปไตย   ทั้งนี้   ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรจากสมาคมเครือข่าย
ผู้นำเยาวชนจันทบุรี เป็นผู้นำให้ความรู้ฯ   โดยจัดอบรมในระหว่างวันที่ 17 - 18กรกฎาคม 2561 
ณ  วัดคมบาง  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี   ภาพ / ข่าว  :  ศัณศณี  ประดิษฐศิลป์   ปชส.สพป.จบ.2

 

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว

https://xanax-alprazolam.com/
Power By: Wutthiphat Nooyod (Information System)