สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
  Breaking News |  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ       กิจกรรมหมอชวนวิ่ง       ฉบับแก้ไข !! รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว       โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน จัดนำเสนอมินิโครงงาน คณิตศาสตร์       สพป.จันทบุรี เขต 2 จัดอบรมลูกเสื่อต้านภัยยาเสพติด และค่ายทักษะชีวิต       สพป.จันทบุรี เขต 2 จัดโครงการส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน       ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในอำเภอโป่งน้ำร้อน       สพป.จันทบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา "ครอบครัวจันท์ 2 ร่วมทำความ ดี ด้วยหัวใจ"       อ.ก.ต.ป.น. (อ.ขลุง) ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเกาะจิก       ลูกเสืออำเภอขลุง ร่วมกิจกรรมส่งกำลังใจส่งทีมหมูป่ากลับบ้าน     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์,พันธกิจ,เป้าประสงค์
ผู้บริหารเขตพื้นที่
ผอ.กลุ่ม - หน่วยฯ
มาตรการ กลไก แนวทางเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่ฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
หน่วยงานภายใน สพป.
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มนโยบายและแผน
หน่วยตรวจสอบภายใน
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทรติดต่อโรงเรียนในสังกัด
เบอร์โทรติดต่อกลุ่ม/หน่วย
ITA จันท์2
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
เว็บไซต์โรงเรียน
อำเภอขลุง
อำเภอมะขาม
อำเภอแหลมสิงห์
อำเภอสอยดาว
อำเภอโป่งน้ำร้อน
อำเภอเขาคิชฌกูฏ
หน่วยงานอื่น
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง สพป.จบ.2
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่ข้อมูลงบเดือน
งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2561
งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2560
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯพ.ศ.2558
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฏีกา
กฎกระทรวง
ประกาศ
กฎ
ระเบียบ
เว็บไซด์น่าสนใจ
จังหวัดจันทบุรี
มูลนิธิไกลกังกล
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 3  
เข้าชมวันนี้ : 29  
เข้าชมเดือนนี้ : 834  
เข้าชมปีนี้ : 12,661  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 66,553  
  ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ อ.ขลุง
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์/งาน/โครงการ/กิจกรรม   วันที่  04-07-2561
      *วันที่  29  มิถุนายน  2561  นางสาวรัตนา  อยู่สวัสดิ์  ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี  เขต 2    เป็นประธานใน
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ – เนตรนารี  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561  
ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านตรอกนอง  อำเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี 
       วันที่  1  กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 
ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้น  ดังนั้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อกิจการลูกเสือไทย อีกทั้งเพื่อแสดง
ความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  และเพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง   เหล่าลูกเสือ-
เนตรนารีในอำเภอขลุง    จึงได้พร้อมใจกันประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนามของลูกเสือเนตรนารี และจัดกิจกรรมส่งกำลังใจ
ช่วย  13 ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำขุนน้ำนางนอน  จังหวัดเชียงราย  
       กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เป็นกิจกรรมสำหรับเด็กแต่เป็นงานสำหรับผู้ใหญ่ที่มีเป้าหมายในการฝึกอบรม   เพื่อให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี   
เป็นกิจกรรมกลางแจ้งที่ส่งเสริมให้เด็ก ๆ  ได้รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ  รู้จักการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี มีความเสียสละอดทน มีความสามัคคี
ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  และเป็นกิจกรรมเดียวเมื่อดำเนินการได้ตามคำปฏิญาณ
และกฎของลูกเสือแล้วจะสามารถสนองนโยบายโรงเรียนคุณธรรมของ   สพฐ. และค่านิยมพื้นฐาน  12  ประการได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  
ในการประกอบพิธีครั้งนี้มีลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมทั้งหมด  22 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 600 คน  ประกอบด้วย โรงเรียนในอำเภอขลุง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จำนวน 20 โรงเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
จำนวน 2โรงเรียน 
          นอกจากการประกอบพิธีในครั้งนี้  ทางคณะลูกเสือ – เนตรนารี  อำเภอขลุง  ยังได้ร่วมกันล้อมวงจับมือแปลอักษร     ส่งใจไปช่วย
ทีมนักกีฬาหมูป่าอคาเดมี่  ที่ติดอยู่ในถ้ำขุนน้ำนางนอนให้รอดปลอดภัย  และส่งกำลังใจไปช่วยทุกภาคส่วนให้ประสบความสำเร็จในการค้นหา
อีกด้วยภาพ /ข่าว   :ศัณศณี  ประดิษฐศิลป์  ปชส.สพป.จันทบุรี เขต 2
 

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว

https://xanax-alprazolam.com/
Power By: Wutthiphat Nooyod (Information System)