Breaking News |  สพป.จันทบุรี เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการฯ       สพป.จันทบุรี เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการฯ       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐ       รับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังส       รร.ยังไม่ยืนยัน EMIS!!!       สพป.จันทบุรี เขต 2 ร่วมประชุม อกศจ. ครั้งที่ 3/60       สพป.จันท์ เขต 2 รับมอบอาคารอเนกประสงค์ คอบร้าโกลด์ 17       สพฐ.เสริมสร้างสังคม ไม่ทนต่อการทุจริต       การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์,พันธกิจ
ผู้บริหารเขตพื้นที่
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่ฯ
คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
กลุ่ม/หน่วยฯ และบุคลากร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
หน่วยงานภายใน สพป.
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มอำนวยการ
เว็บไซต์โรงเรียน
อำเภอขลุง
อำเภอมะขาม
อำเภอแหลมสิงห์
อำเภอโป่งน้ำร้อน
อำเภอสอยดาว
อำเภอเขาคิชฌกูฏ
หน่วยงานอื่น
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯพ.ศ.2558
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฏีกา
กฎกระทรวง
กฎ
ประกาศ
ระเบียบ
เว็บไซด์น่าสนใจ
จังหวัดจันทบุรี
มูลนิธิไกลกังกล
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 38  
เข้าชมเดือนนี้ : 459  
เข้าชมปีนี้ : 9,166  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 49,878  
  สพป.จันทบุรี เขต 2 ร่วมประชุม อกศจ. ครั้งที่ 3/60
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์/งาน/โครงการ/กิจกรรม   วันที่  24-02-2560
23 ก.พ.60/13.30 น./ น.ส.รัตนา  อยู่สวัสดิ์  รก.ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2    เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี เพื่อพิจารณางานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ,เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17   โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นประธาน
ในการประชุม  ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1


 

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว

Power By: Wutthiphat Nooyod (Information System)