สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
  Breaking News |  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน จัดนำเสนอมินิโครงงาน คณิตศาสตร์       สพป.จันทบุรี เขต 2 จัดอบรมลูกเสื่อต้านภัยยาเสพติด และค่ายทักษะชีวิต       สพป.จันทบุรี เขต 2 จัดโครงการส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน       ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในอำเภอโป่งน้ำร้อน       สพป.จันทบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา "ครอบครัวจันท์ 2 ร่วมทำความ ดี ด้วยหัวใจ"       อ.ก.ต.ป.น. (อ.ขลุง) ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเกาะจิก       ลูกเสืออำเภอขลุง ร่วมกิจกรรมส่งกำลังใจส่งทีมหมูป่ากลับบ้าน       ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ อ.ขลุง       สพป.จันทบุรี เขต2 แจ้งซักซ้อมมาตรการป้องกันการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน       ข้อมูลนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์,พันธกิจ,เป้าประสงค์
ผู้บริหารเขตพื้นที่
ผอ.กลุ่ม - หน่วยฯ
มาตรการ กลไก แนวทางเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่ฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
หน่วยงานภายใน สพป.
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มนโยบายและแผน
หน่วยตรวจสอบภายใน
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทรติดต่อโรงเรียนในสังกัด
เบอร์โทรติดต่อกลุ่ม/หน่วย
ITA จันท์2
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
เว็บไซต์โรงเรียน
อำเภอขลุง
อำเภอมะขาม
อำเภอแหลมสิงห์
อำเภอสอยดาว
อำเภอโป่งน้ำร้อน
อำเภอเขาคิชฌกูฏ
หน่วยงานอื่น
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง สพป.จบ.2
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่ข้อมูลงบเดือน
งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2561
งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2560
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯพ.ศ.2558
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฏีกา
กฎกระทรวง
ประกาศ
กฎ
ระเบียบ
เว็บไซด์น่าสนใจ
จังหวัดจันทบุรี
มูลนิธิไกลกังกล
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 14  
เข้าชมเดือนนี้ : 910  
เข้าชมปีนี้ : 10,345  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 64,237  
  สพป.จันท์ เขต 2 รับมอบอาคารอเนกประสงค์ คอบร้าโกลด์ 17
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์/งาน/โครงการ/กิจกรรม   วันที่  22-02-2560
       วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
รับมอบอาคารอเนกประสงค์ จากโครงการ ช่วยเหลือประชาชน ด้านการก่อสร้าง ในการฝึกร่วม/ผสม
คอบร้าโกลด์ ๒๕๖๐ ให้กับโรงเรียนวัดทุ่งกบิล ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
ซึ่งสร้างโดย กองพันทหารช่าง กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ กองบิน
สนับสนุนที่ ๑๗๑ นาวิกโยธิน สหรัฐอเมริกา และกองพลน้อยทหารช่างที่ ๔ กองกำลังป้องกันตนเอง
ภาคพื้นดินญี่ปุ่น เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา และสันทนาการต่างๆ ให้กับนักเรียนและประชาชน
ในพื้นที่การฝึก และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพของมิตรประเทศและประชาชน
ในพื้นที่ โดยมีนายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมด้วย
พลตรี รัชเซล เอ แซลบอร์น ผู้บัญชาการฝูงบินที่ ๑ นาวิกโยธิน สหรัฐอเมริกา และพลเรือตรี ศังกร พงษ์ศิริ
ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมพิธีส่งมอบอาคารดังกล่าว
        ในการนี้ น.ส.รัตนา อยู่สวัสดิ์ รก.ผอ.สพป.จันทบุรี เขต2 พร้อมด้วย นางไพจิตร วรวาทย์เวทมนต์
ผอ.รร. วัดทุ่งกบิล ผู้นำชุมชน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบอาคารฯ
 
ข่าวโดย : นางศัณศณี  ประดิษฐศิลป์   นักประชาสัมพันธ์ สพป.จบ.2

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว

https://xanax-alprazolam.com/
Power By: Wutthiphat Nooyod (Information System)