สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
  Breaking News |  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเขาแก้ว       สพป.จันทบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2561 อ.เขาคิชฌกูฏ       สพป.จันทบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2561        สพป.จันทบุรี เขต 2 ประกาศแผนจัดจ้างครู 24 ราย       สพป.จันทบุรี เขต 2 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์       สพป.จันท์2 แจ้งตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร       สพป.จันทบุรี เขต 2 แจ้งเรื่องการย้ายข้าราชการครู ปี 2561       สพป.จันทบุรี เขต 2 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในราชการ       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งครูรายเดือน แก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ครูขั้นวิกฤติ และครู ตชด.     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์,พันธกิจ,เป้าประสงค์
ผู้บริหารเขตพื้นที่
ผอ.กลุ่ม - หน่วยฯ
มาตรการ กลไก แนวทางเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่ฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
หน่วยงานภายใน สพป.
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มนโยบายและแผน
หน่วยตรวจสอบภายใน
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทรติดต่อโรงเรียนในสังกัด
เบอร์โทรติดต่อกลุ่ม/หน่วย
ITA จันท์2
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
เว็บไซต์โรงเรียน
อำเภอขลุง
อำเภอมะขาม
อำเภอแหลมสิงห์
อำเภอสอยดาว
อำเภอโป่งน้ำร้อน
อำเภอเขาคิชฌกูฏ
หน่วยงานอื่น
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง สพป.จบ.2
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่ข้อมูลงบเดือน
งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2561
งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2560
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯพ.ศ.2558
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฏีกา
กฎกระทรวง
ประกาศ
กฎ
ระเบียบ
เว็บไซด์น่าสนใจ
จังหวัดจันทบุรี
มูลนิธิไกลกังกล
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 34  
เข้าชมเดือนนี้ : 931  
เข้าชมปีนี้ : 6,683  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 60,575  
  สพป.จันทบุรี เขต 2 จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์/งาน/โครงการ/กิจกรรม   วันที่  28-06-2559
24 มิ.ย.59  /09.30 น.  นายภิญโญ  อิ่มอุไร  รอง ผอ.สพป.จันทบุรี   เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติด  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดค่ายฯ  เพื่อฝึกให้ลูกเสือ เนตรนารี  มีทักษะชีวิต  สามารถ
ป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดตระหนักถึงโทษ  พิษภัย  ผลกระทบของยาเสพติด  และสามารถเป็น
แกนนำในการเฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้  โดยมีลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
ในโรงเรียนขยายโอกาสฯ  จำนวน 232 คน จาก 29 โรงเรียน  ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2559              
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว  โรงเรียนวัดกระทิง  อ.เขาคิชฌกูฏ
            ในโอกาสนี้  นายสมเกียรติ  นาคพงษ์    น.ส.รัตนา  อยู่สวัสดิ์  รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 
และผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ – เนตรนารี  ได้ให้ร่วมในพิธีเปิดฯ  และร่วมให้             
การต้อนรับ นายสุวิทย์  พุกกะเวส  นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ    ที่ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้บริหาร
ผู้บังคับบัญชา และลูกเสือ  เนตรนารี  ที่มาเข้าค่ายฯ

ภาพ/ข่าว   ศัณศณี  ประดิษฐศิลป์ (ปชส.สพป.จบ.2)

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว

https://xanax-alprazolam.com/
Power By: Wutthiphat Nooyod (Information System)