สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
  Breaking News |  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน จัดนำเสนอมินิโครงงาน คณิตศาสตร์       สพป.จันทบุรี เขต 2 จัดอบรมลูกเสื่อต้านภัยยาเสพติด และค่ายทักษะชีวิต       สพป.จันทบุรี เขต 2 จัดโครงการส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน       ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในอำเภอโป่งน้ำร้อน       สพป.จันทบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา "ครอบครัวจันท์ 2 ร่วมทำความ ดี ด้วยหัวใจ"       อ.ก.ต.ป.น. (อ.ขลุง) ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเกาะจิก       ลูกเสืออำเภอขลุง ร่วมกิจกรรมส่งกำลังใจส่งทีมหมูป่ากลับบ้าน       ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ อ.ขลุง       สพป.จันทบุรี เขต2 แจ้งซักซ้อมมาตรการป้องกันการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน       ข้อมูลนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์,พันธกิจ,เป้าประสงค์
ผู้บริหารเขตพื้นที่
ผอ.กลุ่ม - หน่วยฯ
มาตรการ กลไก แนวทางเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่ฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
หน่วยงานภายใน สพป.
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มนโยบายและแผน
หน่วยตรวจสอบภายใน
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทรติดต่อโรงเรียนในสังกัด
เบอร์โทรติดต่อกลุ่ม/หน่วย
ITA จันท์2
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
เว็บไซต์โรงเรียน
อำเภอขลุง
อำเภอมะขาม
อำเภอแหลมสิงห์
อำเภอสอยดาว
อำเภอโป่งน้ำร้อน
อำเภอเขาคิชฌกูฏ
หน่วยงานอื่น
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง สพป.จบ.2
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่ข้อมูลงบเดือน
งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2561
งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2560
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯพ.ศ.2558
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฏีกา
กฎกระทรวง
ประกาศ
กฎ
ระเบียบ
เว็บไซด์น่าสนใจ
จังหวัดจันทบุรี
มูลนิธิไกลกังกล
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 6  
เข้าชมเดือนนี้ : 700  
เข้าชมปีนี้ : 11,311  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 65,203  
  ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะดนตรีพี่สู่น้อง ครั้งที่ 1
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์/งาน/โครงการ/กิจกรรม   วันที่  28-03-2559
              เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559:ดร.สุดา  สุขอ่ำ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
“โครงการพัฒนาทักษะดนตรีพี่สู่น้อง ครั้งที่ 1”   ณ  ศาลาการเปรียญวัดบ้านแหลม 
อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
               สำหรับ “โครงการพัฒนาทักษะดนตรีพี่สู่น้อง”  จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางดนตรี และสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในศิลปะการแสดงวัฒนธรรมของไทย  
สร้างองค์ความรู้และความรักในดนตรีไทยให้แก่นักเรียน โดยมีนักเรียนจากโรงเรียน
ในศูนย์ประสานงานชายแดนโป่งน้ำร้อนและศูนย์ประสานงานใกล้เคียง  เข้าร่วม
โครงการจำนวน  11 โรง  นักเรียนประมาณ 300 คน  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 
21-25 มีนาคม 2559  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการฯ  และได้รับการสนับสนุนทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  พร้อมนิสิตจำนวน  55 คน  เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการฯ 
 
ภาพ/ข่าว  โดย  ศัณศณี  ประดิษฐศิลป์  ปชส.สพป.จันทบุรี เขต 2
       

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว

https://xanax-alprazolam.com/
Power By: Wutthiphat Nooyod (Information System)