สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
  Breaking News |  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน จัดนำเสนอมินิโครงงาน คณิตศาสตร์       สพป.จันทบุรี เขต 2 จัดอบรมลูกเสื่อต้านภัยยาเสพติด และค่ายทักษะชีวิต       สพป.จันทบุรี เขต 2 จัดโครงการส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน       ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในอำเภอโป่งน้ำร้อน       สพป.จันทบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา "ครอบครัวจันท์ 2 ร่วมทำความ ดี ด้วยหัวใจ"       อ.ก.ต.ป.น. (อ.ขลุง) ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเกาะจิก       ลูกเสืออำเภอขลุง ร่วมกิจกรรมส่งกำลังใจส่งทีมหมูป่ากลับบ้าน       ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ อ.ขลุง       สพป.จันทบุรี เขต2 แจ้งซักซ้อมมาตรการป้องกันการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน       ข้อมูลนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์,พันธกิจ,เป้าประสงค์
ผู้บริหารเขตพื้นที่
ผอ.กลุ่ม - หน่วยฯ
มาตรการ กลไก แนวทางเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่ฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
หน่วยงานภายใน สพป.
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มนโยบายและแผน
หน่วยตรวจสอบภายใน
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทรติดต่อโรงเรียนในสังกัด
เบอร์โทรติดต่อกลุ่ม/หน่วย
ITA จันท์2
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
เว็บไซต์โรงเรียน
อำเภอขลุง
อำเภอมะขาม
อำเภอแหลมสิงห์
อำเภอสอยดาว
อำเภอโป่งน้ำร้อน
อำเภอเขาคิชฌกูฏ
หน่วยงานอื่น
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง สพป.จบ.2
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่ข้อมูลงบเดือน
งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2561
งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2560
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯพ.ศ.2558
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฏีกา
กฎกระทรวง
ประกาศ
กฎ
ระเบียบ
เว็บไซด์น่าสนใจ
จังหวัดจันทบุรี
มูลนิธิไกลกังกล
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 4  
เข้าชมเดือนนี้ : 698  
เข้าชมปีนี้ : 11,309  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 65,201  
  ผู้ตรวจราชการกระทรวง ตรวจติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ จังหวัดจันทบุรี
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์/งาน/โครงการ/กิจกรรม   วันที่  02-03-2559
เมื่อวันที่29  กุมภาพันธ์   2559 *** ดร.นิตย์  โรจน์รัตนวาณิชย์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะฯ 
ได้เดินทางมาตรวจติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559  โดยในช่วงเช้า
ได้เข้าพบ  นายสมหมาย  วิเชียรฉันท์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีนายมนตรี ทัดเทียม ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1  
ดร.สุดา  สุขอ่ำ  ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2   ผู้แทน ผอ.สพม.เขต 17   ประธานกรรมการอาชีวศึกษา  ประธานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน   และเดินทางไปตรวจติดตามนโยบายเพื่อรับฟังปัญหา  อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากหน่วยรับตรวจ
ณ สนง.กศน.จังหวัดจันทบุรี
       ส่วนในช่วงบ่าย ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้”  ณ โรงเรียนวัดพลับพลา สังกัด สพป.จบ.1 
โดยมี นายธานินทร์ ปริญโญกุล  ผอ.รร.วัดพลับพลา  คณะครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมให้การต้อนรับ
และได้เดินทางต่อไปยังอำเภอสอยดาว  ตรวจติดตามนโยบาย  ณ โรงเรียนสอยดาววิทยา   ซึ่งมีนายวัชรลักษณ์  ตากใบ
ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนโรงเรียนสอยดาววิทยา   และในโอกาสนี้   คณะผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอสอยดาว
สังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 ได้ร่วมรับฟังนโยบายและให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง
 
ภาพ/ข่าว  :  ศัณศณี  (ปชส.สพป.จันทบุรี เขต 2)

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว

https://xanax-alprazolam.com/
Power By: Wutthiphat Nooyod (Information System)