Breaking News |  ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน       คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านจันทเขลม เข้ารับโอวาทจาก ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2       สพป.จันทบุรี เขต 2 จัดประชุมการจัดทำแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง CSA       สพป.จันทบุรี เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ตำแหน่งศึกษานิเทศก์       สพป.จบ.2จัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน       สพป.จันทบุรี เขต 2 จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติราชการอย่างใสสะอาด       สพป.จันทบุรี เขต 2 จัดค่ายพัฒนาการเรียนรู้ประชาคมอาเช๊ยน       จันทบุรี เขต 2 จัดอบรมการทำผลงานทางวิชาการ       ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด       สพป.จันทบุรี เขต 2 เยี่ยมบ้านนักเรียน 3 ฤดู     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์,พันธกิจ
ผู้บริหารเขตพื้นที่
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่ฯ
คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
กลุ่ม/หน่วยฯ และบุคลากร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
หน่วยงานภายใน สพป.
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มอำนวยการ
เว็บไซต์โรงเรียน
อำเภอขลุง
อำเภอมะขาม
อำเภอแหลมสิงห์
อำเภอโป่งน้ำร้อน
อำเภอสอยดาว
อำเภอเขาคิชฌกูฏ
หน่วยงานอื่น
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฏีกา
กฎกระทรวง
กฎ
ประกาศ
ระเบียบ
เว็บไซด์น่าสนใจ
จังหวัดจันทบุรี
มูลนิธิไกลกังกล
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 31  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,403  
เข้าชมปีนี้ : 10,611  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 19,818  
 
  ประมวลภาพกิจกรรมคณะ
ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านจันทเขลม เข้ารับโอวาทจาก ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2
สพป.จันทบุรี เขต 2 จัดประชุมการจัดทำแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง CSA
สพป.จบ.2จัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
ดูรายการทั้งหมด  ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์ ครูไทย

Power By: Wutthiphat Nooyod (Information System)